Ulasan

Salah satu hikmahnya Allah memerintahkan kita menundukkan pandangan dan menutup aurat adalah untuk melindungi diri daripada mengenakan atau terkena penyakit `ain.

Ustaz Jumadi Mustar pernah menyebut, lebih 90% wanita pesakit kanser ada jin yang merasuk dalam badannya. 'Mungkin' kerana pandangan mata orang yang hasad terhadap mereka yang tak menutup aurat terutamanya terhadap bahagian dada (maaf).

Teringat saya kisah dalam X-Files yang pernah saya tonton zaman sekolah dulu, seorang kanak-kanak merenung lampu isyarat menyebabkan lampu yang menyala bertukar hingga menyebabkan kemalangan. 'Mungkin' ia adalah kerana `ainnya yang kuat. Ada yang mengatakan kebolehan ini dalam istilah moden, disebut 'Hypnotisme'.

Panduan mengelak mengenakan `Ain
Nasihat saya, janganlah terlalu takjub dengan ciptaan Allah SWT. Seandainya timbul perasaan itu, cepat-cepatlah meminta perlindungan daripada Allah SWT. Sebutlah "MassyaAllaah, laa quwwata illaa billaah." seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 39 dan 40 yang maksudnya:
Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu "maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah (sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu, dan (aku bimbang) dia akan menimpakannya dengan bala, bencana dari langit, sehinggalah menjadilah kebunmu itu tanah yang licin tandus.
(Maksud surah Al-Kahfi ayat 39 dan 40)
Atau baca saja isti`azah atau ta`awwudz:

أَعُوْذ ُباِللَّهِ مِنَ الشَّيْطَا ِن الرََّجِيْمِ
(Aku berlindung dari Allah dari syaitan yang direjam.)

Allah SWT ada beri sedikit panduan. Di dalam Al-Qur’an, Surah Al-A'raaf, ayat 200 yang maksudnya:
"Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."
(Maksud Surah Al-A‘raaf ayat 200 )