Friday, 27 April 2012

Hadis Hadis Peringatan

Hadith Hadith dan Ayat AlQuran Peringatan...semoga bermanfaat insyaAllah..
Sabda Rasulullah s.a.w:
"Hindarilah zina krn ia menimbulkan enam kesan buruk, tiga di dunia dan tiga di akhirat. Yang di dunia, zina akan menghilangkan kegembiraan, menyebabkan fakir dan mengurangi umur sedangkan keburukan di akhirat nanti, zina menyebabkan pelakunya diazab, dihisab secara ketat dan kekal di neraka."
Hadis riwayat BaihaqiSabda Rasulullah saw:
"Umatku akan sentiasa baik selagi belum lahir anak zina di kalangan mereka. Jika anak zina sudah tersebar di kalangan mereka, maka aku bimbang Allah akan menimpakan azab-Nya kepada mereka."
Hadis riwayat Imam Ahmad 

 Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi
Hud: 82

Dan Berapa banyak umat yang telah Kami (Allah) binasakan sebelum mereka, sedang mereka itu lebih kuat dari mereka (yang sekarang), lalu mereka berhempas pulas mencari rezeki) di dalam negeri. Adakah ada lagi (tempat melarikan diri )daripada maut?
Qaaf: 36

Maksud hadis Nabi:
"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya mengenai kepimpinannya. Imam (pemerintah) adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepimpinannya. Suami adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepimpinannya. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya mengenai kepimpinannya. Khadam (orang gaji) adalah pemimpin kepada harta benda yang diamanahkan kepadanya dan dia akan ditanya mengenai kepimpinannya. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepimpinan kamu."
(Hadith riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi dan Ahmad)

Maksud Hadis Nabi SAW :
" sesungguhnya seseorang insan terhalang daripada mendapat rezeki lantaran dosa yang dilakukan"
(Riwayat Ibn Majah)

Maksud Hadis Nabi SAW :
"Setiap muslim ke atas muslim yang lain adalah diharamkan darahnya , hartanya, dan kehormatannya."
(Riwayat muslim)

Maksud Hadis Nabi SAW :
"Sesiapa yang mengadakan perkara baru yang tiada di dalam agama Islam(Tidak ada sandaran yang nyata(zahir) atau tidak nyata(batin) dari alQuran dan sunnah), maka ia adalah ditolak"
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Maksud Hadis Nabi  SAW :
"Islam bermula dalam keadaan terasing, Ia akan kembali asing seperti permulaannya. Maka berbahagialah untuk orang yang terasing"
Keterangan : mereka mengecapi kebahagiaan kerana mendapat ganjaran atas kesabaran menghadapi kesusahan ketika berada dalam keadaan terasing
(Riwayat Muslim)

"Allah jua yang memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam (silih berganti), dan Dia yang memudahkan peredaran matahari dan bulan; tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Yang melakukan semuanya itu ialah Allah Tuhan kamu, bagi-Nyalah kuasa pemerintahan; sedangkan mereka yang kamu sembah selain Allah itu tidak mendengar permohonan kamu, dan kalaulah mereka mendengar pun, mereka tidak dapat memperkenankan pemohonan kamu; dan pada hari kiamat pula mereka mengingkari perbuatan syirik kamu. Dan (ingatlah) tiada yang dapat memberi tahu kepadamu (Wahai Muhammad, akan hakikat yang sebenarnya) seperti yang diberikan Allah Yang Maha mendalam pengetahuan-Nya." 
 (Surah Fatir: 13-14).

"Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesunnguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." 
(Surah Az-Zumar ayat 53)

Maksud Hadis Nabi SAW:
"Tiada seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa yang tiada dalamnya dosa, atau memutuskan silaturahim melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga perkara: sama ada disegerakan kemakbulan atau disimpan untuk diberikan pada hari akhirat, ataupun dijauhkan keburukan yang sepandan dengannya." 
(Riwayat Ahmad, al-Bazzar dan Abu Ya'la dengan sanad yang sahih).


Recommended Post Slide Out For Blogger
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...